หมวดหมู่ความรู้และข่าว

 

 สถิติสินค้ามาตรฐาน
 สถิติการส่งสินค้ามาตรฐาน
สินค้ามาตรฐาน
ค้นหาข้อมูลตาม
ประเภทสินค้า: 
select
 
เดือน:
select
ปี:
select
ดู เรื่องเดือนปี
 Page 1 of 9, items 1 to 15 of 129.
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนพฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนพฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนเมษายน 2561 เมษายน 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนเมษายน 2561 เมษายน 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนมีนาคม 2561 มีนาคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนมีนาคม 2561 มีนาคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนมกราคม 2561 มกราคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนมกราคม 2561 มกราคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนกันยายน 2560 กันยายน 2560
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนกันยายน 2560 กันยายน 2560
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนสิงหาคม 2560 สิงหาคม 2560
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนสิงหาคม 2560 สิงหาคม 2560
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนกรกฎาคม 2560 กรกฎาคม 2560