หมวดหมู่ความรู้และข่าว

 

 สถิติสินค้ามาตรฐาน
 สถิติการส่งสินค้ามาตรฐาน
สินค้ามาตรฐาน
ค้นหาข้อมูลตาม
ประเภทสินค้า: 
select
 
เดือน:
select
ปี:
select
ดู เรื่องเดือนปี
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 146.
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนมกราคม 2562 มกราคม 2562
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนมกราคม 2562 มกราคม 2562
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนกันยายน 2561 กันยายน 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนกันยายน 2561 กันยายน 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนสิงหาคม 2561 สิงหาคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนสิงหาคม 2561 สิงหาคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนกรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนกรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนมิถุนายน 2561 มิถุนายน 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนมิถุนายน 2561 มิถุนายน 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนพฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนพฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนเมษายน 2561 เมษายน 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เปรียบเทียบรายปีเดือนเมษายน 2561 เมษายน 2561
สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เดือนมีนาคม 2561 มีนาคม 2561