รายการผู้สมัครสอบเป็น ผตก. และ ผตข. พร้อมเลขที่นั่งสอบ

               
เลือกโครงการ:
select
 ค้นหาเลขที่บัตรประชาชน:
รายการผู้สมัครสอบเป็น ผตก. และ ผตข.
ชื่อ-นามสกุลพรบเคมีขพขฟขมถขถผปนปปปสผส
ไม่มีรายการ
  • ** ให้นำเมาส์ไปชี้ที่สัญญาลักษณ์ จะปรากฎคะแนนในแต่ละวิชา**

คำอธิบายสัญลักษณ์

  • ผ่าน คะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้ากำหนด (ร้อยละ60)
  • ไม่ผ่าน
  • ยังไม่ได้ป้อนคะแนน