สินค้ามาตรฐาน
ข้าวหอมมะลิไทย  ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น  ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวฟ่าง  ปุยนุ่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
ถั่วเขียว  ถั่วเขียวผิวดำ ปลาป่น แป้งมันสำปะหลัง
ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ปลาป่น แป้งมันสำปะหลัง
ข้าวโพด  
ข้าวโพด