เอกสารเผยแพร่
You are here: Home
  
 ประกาศ

ประกาศ

            “ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป กรมฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า เพิ่มเติม จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปุยนุ่นและปลาป่น กับใบขนสินค้าของกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้

            1. ศึกษาพิกัดศุลกากรที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW)  
                โดย
คลิกที่นี่ 
            2. วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ ดังนั้น หากยื่นขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า สำหรับรายการสินค้าดังกล่าวข้างต้น ขอให้มารับใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.
            3. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เริ่มใช้งานระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้พิกัดศุลกากรตามข้อ 1

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-4746 หรือ 02-547-5146 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่ความรู้และข่าว

 

  
สถิติการเข้าใช้งานเดือน พฤษภาคม
341 ราย  
2,427 ครั้ง  
เข้าสู่ระบบ
Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ User Name กลาง
      


 User Name :
 
Enter the code shown above:
Password :
กรุณาเลือก :
 
 

ผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย โรงสีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย รายชื่อผู้ส่งออก รายชื่อบริษัท Survey  Flow Chart การติดต่อกับสำนักงานมาตรฐานสินค้า
รายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน มส.25

 

 Text/HTML
Hover here, then click toolbar to edit content