ประกาศกระทรวง
ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด
ข้าวหอมมะลิไทย  ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น  ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด
ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ปลาป่น แป้งมันสำปะหลัง ไม้สักแปรรูป
ถั่วเขียว  ถั่วเขียวผิวดำ ปลาป่น แป้งมันสำปะหลัง ไม้สักแปรรูป
ข้าวขาว
ข้าวขาว

 

กฏกระทรวง สินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง