You are here: ExporterNameList
  
 
select
ปี  |บริษัท หรือ ผค. :    
First Page Previous Page
Next Page Last Page
รายการทั้งหมด 436 รายการ
รายชื่อผู้ส่งออกมาตรฐานสินค้า
 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
รายการทั้งหมด 436 รายการ
บริษัท : บริษัท เคอาร์อาร์ สตาร์ช จำกัด  | KRR STARCH CO.,LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 208 ถนน ห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150
โทรศัพท์ 033650306 โทรสาร 033650307
สินค้าที่ได้รับอนุญาต แป้งมันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท กนกวรรณไทยเทรดดิ้ง จำกัด  | KANOKWAN THAI TRADING CO.,LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 36/3 หมู่ที่ 3 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 89811725 โทรสาร 2178038 อีเมล์ kanokwanthai56@gmail.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ถั่วเขียว
บริษัท : บริษัท กมลกิจ จำกัด  | KAMOLKIJ CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 293/23-26 ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 022341503 โทรสาร 022364455 อีเมล์ info@kamolkij.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย
บริษัท : บริษัท กรีน รีเจเนอเรชั่น 1954 จำกัด  | GREEN REGENERATION 1954 CO.,LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 340 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71190
โทรศัพท์ 818238397 โทรสาร 000000000
สินค้าที่ได้รับอนุญาต แป้งมันสำปะหลัง และ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท กรีน เลค จำกัด  | GREEN LAKE CO.,LTD
ที่อยู่ : เลขที่ 24/2 หมู่ที่ 10 ตำบล หนองรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038379700 โทรสาร 038379111 อีเมล์ amornrat_msi_2@hotmail.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท กรีน สยาม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  | GREEN SIAM MARKETING CO.,LTD
ที่อยู่ : เลขที่ 137/38 ซอย สุขุมวิท 60/1(สุคนธชาติ 3) ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงใต้ เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 027415890 โทรสาร 027417018 อีเมล์ thara.log@gmail.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต แป้งมันสำปะหลัง และ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด  | BANGKOK RICE CO., LTD
ที่อยู่ : เลขที่ 211-213 ถนน ราชวงศ์ แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 022229140 โทรสาร 022244417 อีเมล์ export.doc@bangkokrice.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย
บริษัท : บริษัท กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด  | BANGKOK STARCH INDUSTRIAL CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 24 หมู่ที่ 14 ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 024201968 โทรสาร 000000000 อีเมล์ -@none.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต แป้งมันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท กฤษณกรณ์ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด  | KRITSANAKORN ORGANIC FARM CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 94 หมู่ที่ 4 ตำบล หนองพอก อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ 043030549 โทรสาร 043030549
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย
บริษัท : บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด  | KLATHIP CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 042941111 โทรสาร 042315777 อีเมล์ benjaporn@klathip.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย