You are here: ExporterNameList
  
 
select
ปี  |บริษัท :
First Page Previous Page
Next Page Last Page
รายการทั้งหมด 495 รายการ
รายชื่อผู้ส่งออกมาตรฐานสินค้า
 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
รายการทั้งหมด 495 รายการ
บริษัท : บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด  | INGREDION SWEETENER AND STARCH (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 40/14 อาคาร บางนาทาวเวอร์ ตึก ซี ชั้น 12 ยูนิต เอ หมู่ที่ 12 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 027250200 โทรสาร 023120258 อีเมล์ nonglak.puriwongwanit@ingredion.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต แป้งมันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท สิริ อินเตอร์กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด  | SIRI INTERGROUP(THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 ตำบล ป่าแดด อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย 57190
โทรศัพท์ 053761140 โทรสาร 053761292
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย
บริษัท : บริษัท กมลกิจ จำกัด  | KAMOLKIJ CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 293/23-26 ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 022341503 โทรสาร 022364455
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย
บริษัท : บริษัท กรีน เลค จำกัด  | GREEN LAKE CO.,LTD
ที่อยู่ : เลขที่ 24/2 หมู่ที่ 10 ตำบล หนองรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038379700 โทรสาร 038379111 อีเมล์ -@none.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท กรีน สยามมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  | GREEN SIAM MARKETING CO.,LTD
ที่อยู่ : เลขที่ 137/38 ซอย สุขุมวิท 60/1(สุคนธชาติ 3) ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงใต้ เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 027415890 โทรสาร 027417018 อีเมล์ thara.log@gmail.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต แป้งมันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด  | BANGKOK RICE CO., LTD
ที่อยู่ : เลขที่ 211-213 ถนน ราชวงศ์ แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 022229140 โทรสาร 022244417 อีเมล์ export_doc@bangkokrice.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย
บริษัท : บริษัท กรุงเทพร่วมกิจ จำกัด  | BANGKOK SYNDICATE CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 211-213 ถนน ราชวงศ์ แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 022229140 โทรสาร 022244417 อีเมล์ export_doc@bangkokrice.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย
บริษัท : บริษัท กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด  | BANGKOK STARCH INDUSTRIAL CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 24 หมู่ที่ 14 ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 024201968 โทรสาร 000000000 อีเมล์ -@none.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต แป้งมันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด  | KLATHIP CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 042941111 โทรสาร 042315777
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย
บริษัท : บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด  | KASISURI CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 293/22-26 ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 022341503 โทรสาร 022364455 อีเมล์ SUWANNA@kamolkij.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย