You are here: ExporterNameList
  
 
select
ปี  |บริษัท หรือ ผค. :    
First Page Previous Page
Next Page Last Page
รายการทั้งหมด 452 รายการ
รายชื่อผู้ส่งออกมาตรฐานสินค้า
 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
รายการทั้งหมด 452 รายการ
บริษัท : บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด  | TAPIOCA DEVELOPMENT CORP., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 21/11, 21/13 อาคาร ไทยวา 1 ชั้น 6 ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 022850040 โทรสาร 022850040
สินค้าที่ได้รับอนุญาต แป้งมันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  | SINGTOTHONG RICE CORPORATION CO.,LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบล ธำมรงค์ อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62160
โทรศัพท์ 055867111 โทรสาร 055867117
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย
บริษัท : บริษัท สิงหวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด  | SINGHAWAT TRADING CO.,LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 161/1 หมู่ที่ 3 ถนน สิงหวัฒน์ ตำบล พลายชุมพล อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055262200 โทรสาร 055216989
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย
บริษัท : บริษัท สิทธินันท์ จำกัด  | SITTHINAN CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 90/54-90/57 อาคาร ชั้น 19 อาคารสาธรธานี ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 022333990 โทรสาร 020636078 อีเมล์ export@sitthinan.co.th
สินค้าที่ได้รับอนุญาต แป้งมันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท สิริ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  | SIRI INTERGROUP (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 ตำบล ป่าแดด อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย 57190
โทรศัพท์ 053761140 โทรสาร 053761292
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย
บริษัท : บริษัท สุขเรืองแก้วปลาป่น (2004) จำกัด  | SUKRUANG KAEO FISHMEAL (2004) CO.,LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 2 ตำบล บางนอน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000
โทรศัพท์ 077521500 โทรสาร 077521500
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ปลาป่น
บริษัท : บริษัท สุวิทย์เกษตรผล จำกัด  | SUWIT KASETPHOL COMPANY LIMITED
ที่อยู่ : เลขที่ 269 หมู่ที่ 4 ตำบล หนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร 49140
โทรศัพท์ 042049716 โทรสาร 042049716 อีเมล์ cheakomjan@yahoo.co.th
สินค้าที่ได้รับอนุญาต แป้งมันสำปะหลัง
บริษัท : บริษัท เสริมวิน จำกัด  | SERM WIN CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 138 ซอย สะพานยาว ถนน เจริญกรุง แขวง สี่พระยา เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 022355895 โทรสาร 022364439 อีเมล์ sk.sermwin@gmail.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ถั่วเขียว
บริษัท : บริษัท เสริมวินอินดัสตรี จำกัด  | SERM WIN INDUSTRY CO., LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 68 หมู่ที่ 1 ถนน ประตูน้ำท่าถั่ว ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์ 022355895 โทรสาร 022364436 อีเมล์ sk@sermwin.com
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ข้าวหอมมะลิไทย และ ถั่วเขียว
บริษัท : บริษัท แสงเจริญวัฒนาการประมง จำกัด  | SAENGCHAROEN WATTANA FISHERY CO.,LTD.
ที่อยู่ : เลขที่ 68 หมู่ที่ 7 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074323212 โทรสาร 07432321
สินค้าที่ได้รับอนุญาต ปลาป่น